Κυκλαδίτικη Λαογραφία Μπενέτου Σκιαδά

H Κυκλαδίτικη Λαογραφία Μπενέτου Σκιαδά βρίσκεται κοντά στην Αλυκή και προσφέρει μια συλλογή Κυκλαδίτικης κουλτούρας και παράδοσης, μέσα από μια αξιοσημείωτη συλλογή οροσήμων και Κυκλαδίτικων ιστορικών βαρκών. Το κτίριο είναι ανοιχτό καθημερινά με δωρεάν πρόσβαση. Αξίζει να επισκεφτείτε και να γνωρίσετε την αυθεντική Κυκλαδίτικη λαογραφία.

H Κυκλαδίτικη Λαογραφία Μπενέτου Σκιαδά βρίσκεται κοντά στην Αλυκή και προσφέρει μια συλλογή Κυκλαδίτικης κουλτούρας και παράδοσης, μέσα από μια αξιοσημείωτη συλλογή οροσήμων και Κυκλαδίτικων ιστορικών βαρκών. Το κτίριο είναι ανοιχτό καθημερινά με δωρεάν πρόσβαση. Αξίζει να επισκεφτείτε και να γνωρίσετε την αυθεντική Κυκλαδίτικη λαογραφία.